Perfil del contractant     

Aparcaments
-Igualada Nord

Zona Blava
-Informació general
-On es troba?
-Tarifa i horari
-Com funciona?
-Infraccions, anul·lació de denúncia i plecs de descàrrec
-Com obtenir una factura?
-Publicitat al dors dels tiquets

Grua Municipal
-Informació general

Infraccions, anul·lació de denúncia i plecs de descàrrec
 
Infraccions, anul·lació de denúncia i plecs de descàrrec
INFRACCIONS EN LA ZONA BLAVA

L'ordenança de circulació estableix que els següents casos constitueixen infraccions específiques de la zona blava:

- La falta de comprovant horari.
- Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant.
- Col·locació no visible del tiquet.

ANUL·LACIÓ DE LA DENÚNCIA

Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una zona d’horari controlat amb pagament, no sobrepassin el 50% de l’horari màxim autoritzat en el corresponent tiquet i hagin estat denunciats per sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant, podran treure un comprovant especial que anul•larà els efectes de la denúncia, mitjançant la presentació d’aquesta juntament amb l’esmentat comprovant.

Per realitzar l'anul•lació:

Cal obtenir un tiquet d'anul·lació del parquímetre.

1. Introduïu 4 Euros i polseu "Tiquet".
2. Retalleu i guardeu el resguard com a comprovant.
3. Introduïu el tiquet i la denúncia a dins el sobre.
4. Introduïu-lo a la BÚSTIA D'ANUL·LACIÓ del peu del parquímetre.

PLEC DE DESCÀRREC

Si no està conforme amb els termes de la denúncia pot formular plec de descàrrec dins dels 15 dies següents del lliurament de la butlleta o de la recepció de la notificació.
L'escrit es trametrà a l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Igualada.

Ajuntament d'Igualada
Plaça de l'Ajuntament, nº 1
08700 - Igualada
Telèfon 93.803.19.50


 

SIMA, Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, S.L. | Carrer del Retir, 18, 1er. | 08700 Igualada | Tel. 93 806 75 98 | Fax 93 805 58 80 | Avís Legal