Perfil del contractant     

Avís Legal

Aquesta web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, així com la seva propietat intel·lectual i el seu disseny gràfic, són propietat de SIMA, Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, S.L. Es permet la seva distribució i/o reproducció, sempre esmentant la font d'origen i a l'empresa municipal. Tots els drets estan reservats.
L'accés a aquesta web implica l'acceptació del fet que SIMA, Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, S.L. no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics, i que SIMA, Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, S.L. no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l'esmentat accés, o com a conseqüència de l'ús de la informació continguda en l'esmentada web, fins i tot l'accés a d'altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquesta web.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals, normes i ordenances que hagin de ser publicades formalment al BOP i a altres diaris oficials, l'edició oficial de les quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

SIMA, Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, S.L. es reserva la facultat de modificar, ampliar i/o suprimir sense previ avís els continguts, la presentació o la configuració de la web, així com les seves informacions. D'igual manera, l'ús que puguin fer els usuaris dels serveis prestats no pressuposa el dret a continuar disposant d'aquests serveis. SIMA, Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, S.L. no garanteix la inexistència d'errors en els seus continguts, ni es fa responsable de forma expressa de la idoneïtat dels continguts inclosos a les seves pàgines, sent responsabilitat de l'usuari l'ús que pugui fer-ne.

Les eventuals referències contingudes a la web de SIMA, Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, S.L., en relació a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació que faci constar la marca, nom comercial o identificació del fabricant o subministrador, etc., titularitat de tercers, no constitueix cap suport, patrocini o recomanació envers aquestes per part de SIMA, Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, S.L..

SIMA, Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, S.L. podrà suspendre o modificar sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat a la web si cal dur a terme operacions de manteniment o millora dels serveis, o per qualsevol altre motiu que SIMA, Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, S.L. cregui convenient.

POLÍTICA DE PRIVACITAT:
A través de la nostra web no es recull cap dada personal sense el seu coneixement.

BÚSTIA DE CONTACTE:
L’apartat “CONTACTAR” és una bústia d’atenció al client/ciutadà que té com a finalitat proporcionat informació sobre la nostra empresa.

Vostè dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal que faciliti per correu electrònic mitjançant el formulari de la secció “CONTACTAR” quedin enregistrades en el fitxer de “CONSULTES” que està donat d’alta a l’Agència Catalana de Protecció de dades amb la finalitat de contestar a les consultes i obtenir dades estadístiques de les mateixes.

VIDEO VIGILÀNCIA:
SIMA disposa d’un sistema de vídeo vigilància als seus aparcaments amb la finalitat de preservar la seguretat dels seus clients i usuaris. Els informem que l’emmagatzematge d’aquestes imatges no té caràcter permanent i s’esborren en els terminis determinats a la legislació vigent.

DRET D’ACCÉS, OPOSICIÓ, RECTIFICACIÓ I CANCELACIÓ
En compliment de la Llei Orgànica 13/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, els informem que poden exercitar el seu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades personals davant de la Gerència de la SOCIETAT IGUALADINA MUNICIPAL D’APARCAMENTS SL a les nostres oficines ubicades a Carrer del Retir, 18 1er., 08700 Igualada o sota l’adreça electrònica: LOPD@simaparcaments.com

 

SIMA, Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, S.L. | Carrer del Retir, 18, 1er. | 08700 Igualada | Tel. 93 806 75 98 | Fax 93 805 58 80 | Avís Legal