Perfil del contractant     

Aparcaments
-Igualada Nord

Zona Blava
-Informació general
-On es troba?
-Tarifa i horari
-Com funciona?
-Infraccions, anul·lació de denúncia i plecs de descàrrec
-Com obtenir una factura?
-Publicitat al dors dels tiquets

Grua Municipal
-Informació general

Informació general

Informació general
LA ZONA BLAVA TORNA A SER OPERATIVA A PARTIR DEL 19 DE MAIG DE 2020
A partir del 19 de maig de 2020, un cop entrat ja a la fase 1 de desescalada, la zona blava l'Igualada torma a ser operativa per donar rotació en l'aparcament en la ciutat.

Per mesures higièniques, es recomana el pagament de l'estacionament amb l'aplicació mòbil Aparcare per evitar el contacte amb el parquímetre.

Al llarg del día i varis cops, es desinfecten tots els parquímetres per evitar contagis.

-------------------------------------------------------------------------------


La manca d'aparcament en zones amb molta concurrència de vehicles fa necessària la seva regulació per tal d'assegurar una mobilitat sostenible.

L'aplicació de polítiques de mobilitat sostenible és indispensable pel desenvolupament econòmic de la ciutat, l'increment de l'activitat comercial i la millora del mediambient.

La zona blava regula l'estacionament en la via pública i permet assolir aquests objectius.

És per aquest motiu que s’aplica una política de mobilitat que reguli i organitzi aquestes zones per tal que hi hagi un ús racional del vehicle i de l'espai urbà.

La zona blava afavoreix la rotació de vehicles als centres de les ciutats i a les àrees amb trànsit dens i en redueix la congestió.

La zona blava ve regulada per l’ordenança municipal de circulació.

Les zones regulades amb temps limitat es troben senyalitzades amb senyals verticals, indicant el temps màxim d’estacionament i l’horari de funcionament, i senyals horitzontals, pintura blava que delimita cada plaça.


SIMA, Societat Igualadina Municipal d'Aparcaments, S.L. | Carrer del Retir, 18, 1er. | 08700 Igualada | Tel. 93 806 75 98 | Fax 93 805 58 80 | Avís Legal